معاون فنی و شهرسازی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری: کلان‌شهرهای ایران مکلف شدند تا سامانه‌ای برخط برای جلوگیری از اسکان غیررسمی طراحی کنند.

 

اینجوری که ما اطراف مشهد رو دیدیم جمعیت یک شهر کامل در اونجا اسکان دارن! تکلیف این بندگان خدا چی میشه؟