حمایت سران قوا از پدیده با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک صادرات و مؤسسه ملل می‌توانند در مجمع عمومی پدیده شرکت کنند و از آنجا که ۲۵درصد سهام این شرکت را این دو در اختیار دارند، رأیشان در تعیین هیئت‌مدیره شرکت پدیده تعیین‌کننده خواهد بود.

شما ببینین این شرکت چقدر مشکل داره که هنوز هم کل مسئولین کشور به کمک همدیگه نتونستن مشکلات رو برطرف کنن و سهامدارا هنوز سردرگمن