احداث سینمایی با 13 سالن در مشهد در مجتمع مهر کوهسنگی

میدونین چرا هر روز داریم تو شهر سینما جدید می‌سازیم؟ چون مشهدیا تفریحی جز سینما ندارن! البته به شرطیکه به لطف دوستان قیمت بلیت انقدر زیاد نشه که سینما هم نتونیم بریم!