مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای امروز مشهد هم اکنون ۱۰۸ ای.کیو.آی و نشانگر وضعیت آلوده برای افراد حساس و کودکان است. شاخص کیفیت هوا در برخی ایستگاه‌ها در حال هشدار است.

هنوز دو روزم هم از بارش برف و بارون نگذشته چجوری هوا اینقدر آلوده شد؟ تقصیر بچه مدرسه‌ای‌ها و بنزین ارزونه دیگه!! به نظر میرسه الان دیگه وقت جلسه اضطراری و افزایش قیمت و حق جلسه س