معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی: از ابتدای امسال تا کنون ۸۴ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۵۹ نفر شب اقامت در استان ثبت شده است

خب حالا چقدر تونستیم از این مقدار زائر و گردشگر که تقریبا معادل جمعیت کل کشوره برای اقتصاد استان استفاده کنیم ؟