۱۳مجتمع تجاری و مسکونی ناایمن و با ریسک بالا و بسیار پرخطر در مشهد فعال‌اند

خب چرا علاج واقعه قبل از وقوع نمیکنین؟ بخدا عذرخواهی شما و پروفایل مشکی کردن بعد از مرگ هم‌‎وطنان هیچ داغی رو آروم نمیکنه، یاد شهدای پلاسکو هم گرامی‌باد