باغ ویژه بانوان بوستان وکیل‌آباد در فضایی با مساحت ۶ هکتار مترمربع در بهار سال ۹۹ به بهره‌برداری خواهد رسید

از این کارهای خوب هم انصافا نباید بگذریم، پارکی که بانوان بتونن داخل اون راحت ورزش کنن و از هوای آزاد استفاده کنن برای شهرهای مذهبی خیلی مهمه