مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد: کیفیت هوای مشهد، امسال بدتر از پارسال بود

حالا چی از پارسال بهتر بوده که هوا بهتر باشه؟ چشم امیدمون فقط به رحمت الهی و بارون که بباره وگرنه مسئولین بعیده کار خاصی انجام بدن