خوردن یا نخوردن وسوسه‌ای برای مقصد خوشمزه، تیتر عجیب صفحه اول روزنامه خراسان هم نقش بسته است

ظاهرا دوستان در روزنامه خراسان خیلی درگیر انتخابات شدن و کلا محتوای روزنامه رو رها کردن یا اینکه برای تبلیغات انتخاباتی هر تبلیغی رو قبول می‌کنن! جالب‌تر این که عده‌ای به هر تیتر روزنامه شهرآرا انتقاد داشتن و در مورد بقیه روزنامه‌ها روزه سکوت می‌گیرن! اینا آیا به هم سیاسی‌بازی نداره؟