طی۱۱۷ روز گذشته؛ مسمومیت ۴۱۴ نفر بر اثر گازگرفتگی در خراسان رضوی

تقریبا بیشتر از روزی 3 نفر! خب یکم ایمنی رو رعایت کنین تا جونمونو خیلی ساده از دست ندیم، البته کیفیت لوازم گازی هم بی تاثیر نیست که معلوم نیست کی اونا رو چک میکنه