گردش اقتصادی مصرف مواد مخدر و استعمال دخانیات در خراسان رضوی سالانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال است در حالی که اعتبارات عمرانی و جاری این استان در سال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

 

مصرف دخانیات خیلی زیاده یا اعتبار عمرانی ما خیلی کمه؟ به نظر میرسه گردش مالی مافیای مواد از بانک مرکزی هم بیشتر