طی حادثه‌ای ۳ کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار محبوس شدند که ۲ نفر از آنها نجات یافتند و یک نفر نیز در این حادثه جان سپرد

یه شعار داریم اول ایمنی بعد کار! فقط در حد شعاره، اصلا انگار نه انگار اون کارگر مظلوم خانواده‌ای داره که منتظرشن