حمیداوی، مالک شهرخودرو: عزت و شرف ایران از مسابقه فوتبال مهمتر است و ما هم مثل استقلال و پرسپولیس از حضور در کشور ثالث انصراف می‌دهیم.

واقعا زورگویی حدی داره! تیم‌های ایرانی نباید تن ذلت بدن و زیر بار این حرف برن حتی اگر به قیمت حذف از آسیا باشه