تولد نوزادان ۵ قلو در مشهد

یادتونه قبلا چند قلو که به دنیا میومد همه مردم ذوق می‌کردن؟ تولد چندقلو تکراری نشده ما رمقی برای خوشحالی نداریم خدا به داد پدر مادرشون برسه تو این اوضاع اقتصادی به مسئولین که امیدی نیست