۷ کشته و ۳۱ مصدوم براثر واژگونی اتوبوس مشهد ـ بندرعباس در کرمان

راننده های عزیز! با این قیمت بنزین خیلی از مردم به شما اعتماد میکنن برای سفرهاشون، شما رو به هر کی میپرستین مراقب جان هم‌وطنان باشین دیگه تصادفات که نمیتونیم بگیم تقصیره آمریکاس