فشار وزرا برای رفتن یحیی گلمحمدی از شهرخودرو

آقا ما متوجه نشدیم! مگه میشه وزارت ورزش که متولی برگزاری ورزش کشوره، اینجوری توی جابه‌جایی مربی بین تیم‌ها دخالت کنه؟ کی به کیه؟ چرا قیمه‌ها رو می‌ریزین تو ماستا؟!