مدیر کل محیط_زیست استان خراسان رضوی: امسال ۳۰ روز هوای #پاک و ۲۲۱ روز هوای سالم داشته‌ایم ۱۵ درصد وضعیت آلودگی هوا نسبت به پارسال افزایش داشته است.

اگر لطف کنین یه راه‌حل بدین که آلودگی هوا کمتر بشه ممنون میشیم! با آمار دادن مشکلی حل نمیشه