دانشجویان و مردم مشهد در غم سردار بزرگ جبهه‌ی مقاومت با روشن کردن شمع در میدان شریعتی شعار انتقام سخت سردادند و مراسم شام غریبان شهدا را برگزار کردند

قدر جوان هامون رو بدونیم، این‌ها همونایین که با عشق به وطن همیشه ثابت کردن تو میدون حاضرن اما خیلی جاها فراموش میشن