مدیر سازمان اتوبوسرانی مشهد: سرویس دهی رایگان از ساعت ۱۰:۳۰صبح روز تشییع آغاز و تا ساعت ۲۰:۳۰ انجام شد و پس از آن نیز به دلیل حضور عزاداران در حرم مطهر سرویس‌دهی فوق‌العاده تا ساعت۲۴ ادامه یافت.

همین کار کردن جهادی اگر در طول سال ادامه داشته باشه کشورمون هیچ مشکلی نخواهد داشت