تصویر تشییع پیکر سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مشهد در صفحه اول وبسایت روزنامه نیویورک تایمز

احساس میکنم آمریکایی ها دنبال دکمه غلط کردم میگردن، ولی این بار غلط بزرگی کردن، غیرت و شرف مشهدیا اینجوری تیتر اول روزنامه‌های جهانی میشه