هتل حلما مشهد در اقدامی تحسین برانگیز اسکان مسافرینی که برای تشییع پیکر شهید سلیمانی به مشهد آمدند را رایگان اعلام کرد

از همدلی، یکدستی، انسانیت و مهربانی هر چقدر لذت ببریم کمه! شاید داشت یادمون میرفت که ما هم وطنیم و بهم ربط داریم