روز فراموش نشدنی مترو و اتوبوس های مشهد

اول باید از شهرداری مشهد بابت رایگان کردن حمل‌نقل عمومی تشکر کرد ولی دیروز یک محک جدی برای قطار شهری مشهد بود که خودش رو در برابر بحران ارزیابی کنه! تقریبا از ایستگاه صیاد شیرازی دیگه یک نفر هم نمیتونست وارد مترو بشه!