درخواست برخی شهروندان از شورای شهر مشهد: سریعا خیابانی را به نام شهید قاسم سلیمانی نام‌گذاری کنید

امیدواریم شهرداری و شورای شهر مشهد به سرعت این کار مهم رو انجام بده و یکی از معابر مهم مشهد رو به نام ایشان نام‌گذاری کند