رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران خراسان رضوی: قیمت خرید دام و گوشت قرمز از دامداران کاهش پیدا کرده اما وجود دلالان از کاهش قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار برای مصرف کننده جلوگیری می‌کند

خب برادر عزیز عمه من که نباید این دلالان رو پیدا کنه چون همه خبردارن که تصمیم اصلی رو اونا میگیرن نه شما! حداقل شما به نهادهای قضایی معرفیشون کنید دیگه، البته اگه بتونید!