کشف ۹ هزار قرص روانگردان در مشهد

یا جوونا راه فرار از‌مشکلات رو استفاده از قرص‌های روانگردان میدونن یا افزایش قیمت‌ها روی این قرص‌ها تأثیری نداشته که در اینصورت مسئولین باید بیان از دلالان مواد مخدر ثبات قیمت رو یادبگیرن