سخنگوی قوه قضاییه: پرونده قاچاق ارز و پولشویی در مشهد با اتهام تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی رسیدگی شد.

ما هنوز نمیدونیم ۹ هزار میلیارد چند تا صفر داره ولی خب یکی از همشهریامون این مبلغ رو قاچاق و پولشویی کرده!