بیشترین آمار تلفات رانندگی از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال جاری به ترتیب مربوط به استان‌های فارس با ۹۵۳، خراسان‌رضوی با ۹۰۰ و تهران با ۸۸۰مورد بود.

حالا درسته رانندگی بعضی از مردم هم شبیه بازی‌های کامپیوتریه ولی در حقیقت کیفیت عالی خودروهامون تو این آمار بالا بی تاثیر نیست