۵۰ درصد تماس‌های هفته گذشته با آتش‌نشانی مشهد مزاحمی بوده است

فقط میشه گفت باید برای فرهنگ خودمون تاسف بخوریم، به جای اینکه بعد اتفاقات تلخی که جان آتش‌نشانان فداکار رو به خطر میندازه پروفایل مشکی کنین الان بهشون احترام بذارین!