کاهش بهای حمل‌ونقل عمومی در انتظار تصمیم شورای شهر مشهد

شما دعا کن شورا برای سال بعد هزینه حمل‌ونقل عمومی رو گرون نکنه ارزان کردن پیش کش