پرواز عجیب پراید در بزرگراه بسیج مشهد

اینا هی میگفتن پراید خودرو خوبیه ما باور نمی‌کردیم! آپشن های پراید رو ببین بی‌ام‌و و بنز میتونن پرواز کنن؟ نه خدایی میتونن؟