باند ۳۱ چپ فرودگاه مشهد قابلیت فرود ایمن در شب پیدا کرد

حالا یک باند هم اضافه بشه فرقی تو سر و صدا و آلودگی که تو اون منطقه ایجاد میکنه نداره! به نظر به فکر بردن فرودگاه به بیرون شهر باشین دوستان عزیز!