نبود مشتری، علت عدم توزیع بنزین سوپر در مشهد

با این قیمتایی که شما گذاشتین مردم بنزین معمولی هم نمیتونن بخرن توقع دارین بیان جایگاه متصدی بگه سوپرو بدم معمولی رو بدم چند لیتر بدم؟ مردمم بگن همشو بده! ولی متاسفانه میگن ۵ لیتر معمولی بده پول ندارم