قبرستان کشته شدگان جنگ ظفار (نیروهای اعزامی ارتش ایران در دوره پهلوی به کشور عمان) در آرامگاه خواجه ربیع مشهد، به مهدکودک تبدیل شد.

اینجا مگه قرار نبود پارکینگ بشه بعد گفتن نه واحد اداری بشه بهتره، اونوقت یهو شد مهدکودک؟! الان یه لوکیشن عالی واسه فیلم ترسناکه‌ها