در ۹ ماهه گذشته ۳۷۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در سطح استان از حبس بیرون آمده و به آغوش خانواده های خود برگشته اند.

خدارو شکر، کاش هر روز خبرای خوبی بشنویم و کسانی که حقشون نیست و یا غیر عمد تو زندان هستن زودتر آزاد بشن و جاشون رو متخلفای میلیاردی بگیرن!