مدیرعامل اتوبوسرانی: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بوده که تاکنون سهم اتوبوس‌رانی از حمل‌ونقل عمومی در مشهد به ۴۰درصد برسد، اما این عدد فقط ۱۷درصد است.

ببخشید ولی فکر نمیکنین که مشکل از اتوبوس ها باشه نه مردم! وقتی اتوبوس‌ها سر وقت به ایستگاه نمیرسن، کولر ندارن، ایمنی ندارن، تولید آلودگی دارن و بعضی راننده‌ها هم بد رانندگی میکنن، به نظرتون مردم چرا باید اشتیاق داشته باشن از اتوبوس استفاده کنن؟!