روزانه ۹ میلیون و سالانه سه میلیارد نخ سیگار در استان خراسان رضوی مصرف می شود که هزینه آن معادل ۱۵هزار #میلیارد ریال است

چرا به جای بنزین سیگار گرون نشد؟ اگر مافیا سیگار اجازه گرونی مخدر رو می‌داد هم مردم زندگی سالم‌تری داشتن، هم استفاده از مخدر کم میشد، کاش بنزین هم یه مافیایی داشت