بودجه بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تنها ۷ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان است، این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی معطل بودجه ۷۰ میلیارد تومانی است تا به اتمام برسد.

اگر الویت بندی داشتین به جای ساخت برج‌هایی مانند سپید میتونستین بیمارستان بسازین و یا بازسازی کنین اما…