ثبت بیش از ۵ هزار طلاق در مشهد طی۶ماه

از زائرین عزیز درخواست داریم یه مدت برای طلاق نیان مشهد! آمار طلاق تو این شهر داره به فاجعه میرسه