استاندار خراسان رضوی : مشکل ما مدیران هم این است که از حرف‌زدن با مردم امتناع و مفاهیم اقتصادی را جناح‌بندی می‌کنیم

بله واقعا خیلی خوبه که مسئولین با مردم حرف بزنن البته به شرطی که این حرفها فقط زمان انتخابات و حضور در راهپیمایی نباشه