۱۰ دی، مجمع عمومی شرکت پدیده برگزار می‌شود

امیدواریم این بار مشکل سهامداران پدیده حل بشه، تو این اوضاع اقتصادی باید زودتر به حق خودشون برسن