معاون فرهنگی قوهقضاییه: در آینده می‌توان اقداماتی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانونی نسبت به استفاده #انوان از موتورسیکلت انجام داد.

البته قطعا این طرح تو مشهد که اجرا نمیشه! چون میدونین که قوانین کشور با مشهد متفاوته و اینجا قانون‌گذار جداگانه داره! آخر طرح باید بنویسن قابل اجرا در تمام کشور به جز مشهد!