بودجه استان خراسان رضوی که ۸/۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده در بودجه سال آینده مشابه امسال بوده و تغییر خاصی در آن ایجاد نشده است.

اگه بهترین استاندار دولت، کرمان رو فراموش کرده، زحمت می‌کشید یه رایزنی هم برای بودجه استان خراسان‌رضوی میکرد! البته وظیفه اصلی با نماینده‌های مجلس بود که متأسفانه وقت ندارن چون مشغول تبلیغات هستن برای انتخابات