با تصویب مجلس، شوراهای شهر برای ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک عوارض می‌گیرند

فکر کنم یه گروه متخصص استخدام شدن که روش‌های متفاوت پول گرفتن از مردم رو اجرا کنن، وگرنه این همه خلاقیت از مسئولین ما بعیده!