مدير گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتياد دانشگاه علوم پزشكی مشهد: براساس آخرين بررسي هاي انجام شده بطور متوسط ۲۳ درصد افراد جامعه به اختلالات رواني مبتلا هستند.

۲۳ درصد مردم؟!، اختلالات روانی!؟ یکم آمار بالا نیست؟ البته با این شرایط جامعه اگر مردم دچار اختلال روانی نشن جای تعجب داره