سرپرست پليس آگاهي خراسان رضوی: با تلاش كارآگاهان پليس آگاهي استان ۷ هزار متر پارچه قاچاق به ارزش ۴ ميليارد و ۱۰۴ ميليون ريال در مشهد كشف و ۳ فرد سودجو به مراجع قضائي معرفي شدند.

قاچاق خیلی بده قبوله ولی توجه کردین تو یک هفته اخیر قیمت پارچه چند برابر شده؟