پژمانفر نمایده مردم مشهد در مجلس: پیگیر تغییر ساعت بازی شهرخودرو و سپاهان هستم تا بازی مجددا ساعت ۱۷ آغاز شود

تغییر مجدد ساعتبازی اونم کمتر از ۲۴ ساعت به شروع فوتبال! شما اگر خیلی هوادار براتون اهمیت داشت نباید اجازه تغییر ساعت بازی رو میدادین