عضو شورای ملی زعفران: چینی ها در مشهد روزانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم زعفران خریداری می‌کنند
همین صادرات زیاد یکی از دلایل اصلی گرونی بازار ماست، تا وقتی بازار خودمون لازم داره چرا صادر میکنین؟!