شهردار مشهد که قرار بود هر سه ماه نشست خبری برگزار کند آخرین نشست را در ۱۸ تیر برگزار کرده است
مسائلی در مورد اتفاقات شهرآرا منطقه ثامن، سازمان اتوبوسرانی و… از مواردی هست که منتظریم آقای شهردار  پاسخ بدن، البته شاید به خاطر همینا نشست برگزار نمیشه !