رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی: قیمتی که بانک دی برای کوهستان پارک اعلام کرده را بخش خصوصی نپذیرفته است.

حالا درسته شما بانک هستین و باید فقط به سود مالی فکر کنین، ولی دیگه این کوهستان پارک یه زمانی متعلق به کل مردم شهر بود، یکم راه بیاین مشتری میشیم