معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد: طی دو سال اخیر جمع جذب سرمایه‌گذاری ها و مشارکت‌های مالی که در اجرای طرح‌ها با شهرداری مشهد انجام گرفت، زمینه ایجاد ۶۰ هزار شغل را فراهم کرد.

حالا این ۶۰ هزار نفر چندتاشون با بند پ اومدن؟ البته واقعا اگر این تعداد شغل ایجاد شده باشه باید تشکر کرد